גילוי וכיסוי בשירתן של משוררות עבריות: דו-רובדיות כמאפיין פואטי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מקורה של הכתיבה הפלימפססטית של שלוש המשוררות העבריות הנידונות במאמר (רחל מורפורגו, רחל בלובשטיין וזלדה מישקובסקי) הוא בקונפליקט זהותי-יצירתי עמוק בין הרצון לביטוי אוטנטי ובין החשש מפני פריצת מגבלותיה ומוסכמותיה של החברה הפטריארכלית, שהשיר הדו-רובדי אפשר את פתרונו. למרות הבדלי הזמן והמקום בין המשוררות, חוו שלושתן חשש עמוק מפני ביטוי אוטנטי שאינו "יאות" לאישה וכתוצאה מכך עיצבו - כנראה ללא השפעה הדדית - צורניות פואטית דומה. כפי שמראה המאמר, משותפת למשוררות אלה לא רק עצם הכתיבה הדו-רובדית, אלא אף טכניקת ההצפנה של הרובד הנסתר, ומתוך כך גם טכניקת הפיענוח שלו. שלושתן בחרו להצפין את אמירתן האוטנטית דווקא באמצעות ניכוס הטקסטים הגבריים שהדירו אותן - באמצעות קישור אינטר-טקסטואלי עם פסוקי מקרא, שצירופם יחד הוא שיוצר את הרובד הנסתר של השיר. את הבחירה בטקסט הגברי הקנוני כדרך להצפנת האמירה הנשית האוטנטית יש להבין, לדעת הכותבת, מתוך היחס הקונפליקטואלי והמורכב של הכותבת העברייה לתרבות העברית ההגמונית, כאשר בו-זמנית הרגישה חלק ממנה אך גם מודרת לשוליה.
Original languageHebrew
Title of host publicationהמשכיל בעת הזאת
Subtitle of host publicationספר היובל למשה פלאי : מאמרים בהשכלה, ספרות עברית ולימודי היהדות
Editorsז. גרבר, ל. חקק, ש. כץ
Place of Publicationבני ברק
Pages179-200
StatePublished - 1 Jan 2017

Cite this