גיבוש 'זהות האני' ונשירה ממערכת החינוך בקרב בני נוער בישראל, לפי מוצא, מין וקבוצת גיל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר המוצג במאמר הוא מחקר המשך למחקר אשר בחן הבדלים ברמת גבוש "זהות האני" בין קבוצת עולים (מהגרים) לבין קבוצת ישראלים ותיקים. מחקר זה מטרתו העיקרית היא לבחון את ההבדלים ברמת גבוש "זהות האני" בין בני נער עולים יוצאי הקהילה האתיופית ובין בני נער עולים יוצאי ברית המועצות לשעבר, בהשוואה לבני נער ישראלים ותיקים. כמו כן, במחקר זה ייבחנו ההבדלים ברמת גבוש "זהות האני" בין בני נער לומדים לבין בני נער נושרים, בהתחשב במוצא, במין ובקבוצת גיל. בנוסף לכך נבחנה במחקר השאלה" אילו ממדי "זהות האני" מבין שבעת ממדי הזהות השונים המרכיבים את הציון הכולל של "זהות האני", מבחינים בין תלמידים מתמידים לבין תלמידים נושרים? (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)288-308
Number of pages21
Journalעיונים בחינוך:כתב עת לעיון ומחקר בחינוך
Volume9-10
StatePublished - 2014

IHP publications

  • ihp
  • Adolescent psychology
  • Age groups
  • Dropouts
  • Identity (Psychology)
  • Self psychology
  • Youth

Cite this