גיאוגרפיה היסטורית ותפיסות דתיות בראשית הנצרות

Joshua J Schwartz, Eyal Regev

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר דן בקורותיו של ישוע בירושלים ובמקדש על פי ארבע הבשורות: מרקוס, הקדומה; מתי ולוקס שהעתיקו ממנו את בשורותיהם הוסיפו ושינו; בשורת יוחנן המאוחרת המציגה את משנתו ואת תולדות חייו של ישוע באופן שונה מהצגתן של השלוש הבשורות הסינופטיות. המאמר מתרכז כאן בשני היבטים בלי לנסות למצותם: ההיבט הגיאוגרפי-היסטורי, כלומר, האתרים בירושלים שבהם התרחשו מאורעות אלה, וההיבט הרעיוני, כלומר אילו עמדות יוחסו לישוע כלפי ירושלים בכלל וכלפי בית המקדש בפרט. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationספר ירושלים:
Subtitle of host publicationבימי הבית השני, 332 לפסה"נ - 70 לסה"נ
Editorsישעיהו גפני, רוני רייך, שוורץ יהושע
Pages375-398
Number of pages24
Volumeכרך 1
StatePublished - 2020

RAMBI Publications

  • rambi
  • Church history -- Primitive and early church, ca. 30-600
  • Eretz Israel -- Historical geography
  • Jerusalem (Israel) -- Church history
  • Jerusalem (Israel) -- In the New Testament
  • Jesus
  • New Testament -- Gospels -- Criticism, interpretation, etc
  • Temple of Jerusalem (Jerusalem, Israel) -- In the New Testament

Cite this