גורמים א-ביוטיים ומעורבותם בתופעות התייבשות ותמותת האלונים ברמת הגולן

עידן קופלר, ניר הר, דן מלקינסון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תופעת התייבשות עצים נחקרה בעולם ובארץ, וקשורה לשינויי אקלים אזוריים וגלובליים. בישראל תועדו התייבשויות אלונים.‏( Quercus spp) בהרי ירושלים ובגליל, בכרמל ובדרום רמת הגולן. הגורמים לפגיעה בצימוח ולתמותה הינם ביוטים וא-ביוטים, המתפקדים במשולב כגורמי עקה. עקת המים בקיץ, עלולה לחשוף את העץ לגורמים ביוטים מזיקים כגון חיפושיות קליפה ופטריות אנדופיטיות. מטרת מחקר זה היתה לאפיין את מצבם הבריאותי של אוכלוסיות האלונים בגולן ובחרמון באמצעות אפיון גורמי עקה בקנה-מידה אזורי. זאת נעשה בארבע חלקות, באמצעות סקר מבנה יער וניטור משק המים של אלונים בדרגות התייבשות שונות. במחקר זה נבחנו 1,164 אלונים לבחינת שיעורי התייבשות במהלך השנים 2016-2017. בחרמון ובצפון הגולן לא נצפתה כלל תופעת התייבשות באלון מצוי ובאלון תולע. במרכז ודרום הגולן נמצאו שיעורי תמותה גבוהים באלון תבור הבאים לידי ביטוי באיבוד חופת יער משמעותי של כ-%20. ערכי פוטנציאל מים בגזע נמצאו נמוכים באופן מובהק בעצים הפגועים אך ורק בקנה-המידה האזורי ולא בתוך החלקות. מסקנות: קיימות מגמות בהתייבשות העצים התלויות-מין, סוג קרקע ומסלע, ומורפולוגיית יער. מבין שלושת מיני האלונים השכיחים ברמת הגולן, האלון המצוי הינו המין הבריא ביותר ואילו אלון התבור הפגוע ביותר. קשה לקבוע אם מצבו של אלון התבור תלוי בתנאים האקלימיים בלבד או בגורם נוסף. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)82-99
Number of pages18
Journalאופקים בגאוגרפיה
Volume95
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Golan Heights (Israel)
  • Oak
  • Trees -- Mortality
  • אלון (עץ)
  • גזע (בוטניקה)
  • התייבשות (בוטניקה)
  • רמת הגולן
  • תמותת עצים

Cite this