בראשית הוא המאמין

Translated title of the contribution: In the Beginning is the Believer

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

הספר... טוען שגם אם האמונה היא פעולה של האדם המאמין היא אינה מובילה לשלילת משמעות החיים הדתיים או לערור הנאמנות והמחויבות הדתית. הספר מנסה להציג את הטענה כי דווקא בתוך הראשוניות ההכרתית, האתית והפרשנית של המאמין מתממשת ראשוניותו הישותית של האל כריבון וכמצווה. הפרדוקס של החיים הדתיים הוא המסלול שבתוכו מתממש מהפך זה שבו האל מוכר כיש הראשוני שהמאמין מקבל את ריבונותו. טענה זו נבחנת הן באמצעות ניתוח תיאורם של מאמינים על אמונתם, והן באמצעות ניתוח פנומנולוגי ואנליטי של האמונה עצמה. הספר הוא אפוא ניסיון לקרוא מחדש את ניסיונם הממשי של בני-אדם מאמינים, ולהחזיר את האמונה למרחב החיים האנושי.
Translated title of the contributionIn the Beginning is the Believer
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Number of pages312
StatePublished - 2017

Publication series

Nameפרשנות ותרבות סדרה חדשה

Cite this