בסתאן אלמערפה = גן תבונת הלב: המקור הערבי עם התרגום לעברית

Translated title of the contribution: Bustan al-ma'rifah = Garden of experiential knowledge

אלחסין בן מנצור אלחלאג, Avraham Elqayam

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

גן תבונת הלב' לאלחסין בן מנצור אלחלאג (922-858), מגדולי המיסטיקנים במין האנושי, הוא חיבור דקיק, מועט המחזיק את המרובה, המכיל תמצית עזה של ידע ומהות על המטפיזיקה, האפיסטמולוגיה והפסיכולוגיה של תבונת הלב. רעיונותיו, כסף צרוף יטהרו, כתובים באופן בהיר ובדרך מעורפלת. קריאתו החוזרת והנשנית, כמו הקריאה בספר הדאו - 'ספר הדרך והסגולה' של לאו דזה, דורשת מאמץ מחשבתי ונפשי רב, המקיצה את הקוראים מתרדמתם, מאירה את הנקודה הפנימית בלבם ומחוללת בהם שינוי ותמורה, עד כי נהפך לבם ותפעם רוחם.
Translated title of the contributionBustan al-ma'rifah = Garden of experiential knowledge
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Number of pages351
StatePublished - 2021

Publication series

Nameהסדרה לדת לפילוסופיה ולתרבות האיסלאם

Cite this