בן-גוריון ובריטניה, 1939-1930

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

גישת בן-גוריון כלפי הבריטים בשנות השלושים של המאה ה- 20 נמצאת במרכז מאמר זה. המאמר נפתח בימים שנוסדה מפא"י ב- 1930 , ובעת שהחלו להתברר בהדרגה ההשלכות המדיניות של מאורעות 1929. סיומו לקראת תום המרד הערבי ופרוץ מלחמת העולם השנייה, ב- 1939 . מתוארים ומנותחים בו תפיסת בן-גוריון את נקודת המבט של הבריטים אשר למתרחש בשלטון המנדט בארץ ישראל; השקפתו על המזג של הבריטים ועל האופק המדיני שהנחה את מנהיגי בריטניה; והאופן של הערכתו השתקפה הגשמת הציונות בעיניהם. אלה, כשהם לעצמם ולא בתור מרכיב נלווה לדיון בסוגיות אחרות, מבליטים גוף ידע חיוני לתיאור הקו המדיני של בן-גוריון ולביאור מגמותיו בעשור הנדון. פרשת היחסים עם בריטניה הייתה רכיב במסכת הסוגיות הפוליטיות שעסק בהן בן-גוריון בעשור הנסקר. בעשור זה גברה בהתמדה מידת מעורבותו בנושאים מדיניים. במרוצת העשור חדל בן-גוריון להיות דמות פוליטית אחת מני רבות בזירה הציונית ביישוב והחל להיחשב האישיות המרכזית ביצירת המדינה שבדרך. הדיון כאן אינו מתמקד בפן האישי-ביוגרפי. עמדותיו של בן-גוריון מתבהרות בו כפועל יוצא מן השיג ושיח שהתנהל במפא"י בנוגע למקומם של הַקשרים עם בריטניה במאמצים להגשמת הציונות. טענה חשובה שנפרסת במאמר היא כי יצירת מציאות שמאפשרת הגירת המוני יהודים לארץ ישראל הייתה שיקול מכריע בקביעת סדר העדיפויות שהנחה את בן-גוריון בגישתו כלפי בריטניה במעלות ובמורדות של שנות השלושים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)73-108
Number of pages36
Journalעיונים : כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל
Volume32
StatePublished - 2019

IHP publications

  • ihp
  • Ben-Gurion, David -- 1886-1973
  • Eretz Israel -- Foreign relations -- Great Britain
  • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
  • Eretz Israel -- History -- 1936-1939, Arab rebellion
  • Great Britain -- Foreign relations -- Eretz Israel
  • Immigrant absorption -- Israel
  • Mifleget poale Erez Yisrael (Political party)
  • Zionism
  • Zionism -- History -- 1917-1948, British Mandate period

Cite this