"בלי אבל ובלי חבל": המחלוקת הרעיונית בין החסידים למתנגדים בראי תאוריית סמני השיח

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מבקש לבחון את המחלוקת באמצעות תאוריית סמני השיח (discourse markers) או קשרי השיח (discourse connectives) - כלי השאול מתחום הפרגמטיקה הבלשנית, והשונה מן הכלים שבהם נבחנה המחלוקת עד עתה. השימוש בכלי זה יראה: (א) כי ר' חיים והחסידים אכן טוענים את אותן טענות מטפיזיות עיקריות; (ב) כי יש הבדל במידת הבולטות שמעניק כל אחד מן הצדדים לכל אחת מן הטענות; אך (ג) הבדל זה שבבולטות איננו שולי או לשוני גרידא, ובתרבות מסורתית כגון זו שבה פעלו שני הצדדים הוא אף ראוי להיחשב לבעל משקל מכריע באותה מידה כמו הבדל שבמהות, או במידה קרובה לכך. התובנות שיעלו מכאן יכולות להוביל לדיון כללי בדבר האופן שבו מסורות דתיות שמרניות מפתחות גיוון ודינמיות בתוך מה שנראה גבולות צרים של המשכיות נוקשה. אגב כך המאמר מבקש להוכיח את יעילותה של תאוריית סמני השיח בהבנתן של תמורות במחשבה הדתית, ובכלל זה מחלוקות דתיות.
Original languageHebrew
Title of host publicationרוח חדשה בארמון התורה (קובץ בעריכת רונית עיר-שי ודב שוורץ)
Place of Publicationרמת גן
Pages93-118
Number of pages26
StatePublished - 2018

IHP Publications

 • ihp
 • Baal Shem Tov -- approximately 1700-1760
 • Cabala
 • Contrast (Philosophy)
 • Discourse markers
 • Grammar, Comparative and general -- Connectives
 • Hasidism
 • Judaism and philosophy
 • Language and languages -- Religious aspects
 • Logic
 • Metaphysics
 • Mitnaggedim
 • Pragmatics
 • Quarreling
 • Theology
 • חיים בן יצחק מוולוז'ין -- 1749-1821
 • חסידות
 • יהדות ופילוסופיה
 • יעקב יוסף הכהן מפולנאה
 • ישראל בן אליעזר (בעש"ט)
 • לוגיקה
 • לשון ודת
 • מחלוקת
 • מטפיזיקה
 • מילות קישור
 • מתנגדים (לחסידות)
 • ניגודים
 • סמני שיח
 • פרגמטיקה
 • קבלה
 • תיאולוגיה

Cite this