ביסוס מהימנות ותוקף של אבחון תכנון מערכת שבועית - תמ"ש בקרב אוכלוסייה בריאה בישראל

נופר גרינבלט, הגר אופק, מיכל גברט, רחל קיצוני, שושי טאו-כהן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

יכולת ניהול זמן משתייכת לתפקודים ניהוליים, החיוניים לביצוע ולשימור של עיסוקים במהלך החיים. האבחונים התפקודיים המצויים, שמעריכים תפקודים ניהוליים, הם מסורבלים, דורשים השקעת זמן ומתייחסים ליכולת ניהול זמן באופן מוגבל. מטרת המחקר: לבדוק את מהימנותו ואת תוקפו של אבחון תכנון מערכת שבועית, אבחון אקולוגי הבוחן כיצד קשיים בתפקודים ניהוליים, בהם יכולת ניהול זמן, משפיעים על יכולתו של האדם לבצע פעילויות רב שלביות בחיי היום-יום. השיטה: מדגם נוחות של 94 משתתפים (43 גברים ו-51 נשים) בני 25 עד 45 שנים, שאינם מאובחנים כבעלי לקות או מחלה. למשתתפים הועברו אבחון התמ"ש ושאלון ה-TOPS - Time Organization and Participation. תוצאות: נמצאה מהימנות בין בודקים גבוהה ברוב המדדים ומהימנות מבחן חוזר נמוכה עד בינונית ברוב הפריטים. לא נמצא תוקף קריטריון מקביל עם שאלון ה-TOPS, למעט קשר חיובי מובהק נמוך בין מספר האסטרטגיות שהיו בשימוש באבחון התמ"ש לבין השפעת שינויים על היכולת להתארגנות בזמן במצבים שבהם יש שינוי בשגרה. ניתוחים מצאו קשרים בין מגדר ורמת השכלה לבין ממצאי שני האבחונים. מסקנות: תוצאות המחקר מסייעות לבסס את מהימנות ותוקף התמ"ש באוכלוסייה הבריאה, תוך הרחבת מאגר הנתונים של האבחון באוכלוסייה בריאה. וכך הן מכשירות את הקרקע לקראת שימוש קליני בכלי זה, בתהליכי הערכה והתערבות בריפוי בעיסוק. מומלץ להמשיך ולבסס את המהימנות והתקפות, באוכלוסייה הבריאה והקלינית כאחד. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)67-87
Number of pages21
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume21
Issue number2
StatePublished - 2012

IHP publications

  • ihp
  • Executive functions (Neuropsychology)
  • Psychodiagnostics
  • Questionnaires
  • Time management

Cite this