בחינת מיומנויות האוריינות הדיגיטלית של תלמידי חטיבות-הביניים והחטיבות העליונות בעת משבר הקורונה

אילת אילון, נועה אהרני

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מגפת הקורונה גרמה לשיבוש במערכת החינוך שאיש לא יכול היה לצפות. המחקר הנוכחי בחן את מיומנויות האוריינות הדיגיטלית (א"ד) של תלמידי חטיבות-הביניים והחטיבות העליונות וכן את העדפתם את פלטפורמת הזום עם פרוץ משבר הקורונה בשנת 2020 .המחקר נערך בין מרץ 2021 ועד מאי 2021 וכלל 251 תלמידים אשר מילאו ששה שאלונים מקוונים: מיומנויות א"ד, תמיכה הורית, מאפייני אישיות (5 Big) ,מסוגלות עצמית, עמדות כלפי טכנולוגיה, העדפת הזום ופרטים אישיים (גיל, מגדר ותפיסת ההישגים). הממצאים מצביעים על כך שתמיכה הורית היא גורם קריטי המנבא את כל אחד מהמשתנים. ככל שתלמיד זוכה ליותר תמיכה הורית כךעולה רמת מיומנויות הא"ד שלו, מסוגלותו העצמית, עמדתו כלפי טכנולוגיה, ותפיסתו את הישגיו. זאת ועוד, נמצא קשר פרבולי לפיו תלמידים בעלי רמת מיומנויות א"ד גבוהה ונמוכה מעדיפים את הלמידה בזום. מחקרים קודמים מצאו שסטודנטים בעלי הצלחה אקדמית נוטים להירשם לקורסים מקוונים. יש להניח כי הצלחה אקדמית באה לידי ביטוי ברמת מיומנויות א"ד גבוהה. ממצא זה תומך בממצא המחקר הנוכחי לפיו תלמידים בעלי רמת מיומנויות א"ד גבוהה העדיפו ללמוד בפלטפורמה הדיגיטלית. בנוסף, מחקרים אחרים מצאו שסטודנטים בעלי הצלחה אקדמית נמוכה נוטים אף הם להירשם לקורסים מקוונים. בעיתות שגרה, ניתן לייחס את הסיבה לכך בנוחות תכנון לוח הזמנים של הקורס ובנגישות לחומרי הקורס. לעומת זאת, בזמן משבר הקורונה, יש להניח כי תלמידים בעלי רמת מיומנויות א"ד נמוכה נהנו לשהות מאחורי מסכים אך לא בהכרח למטרות לימוד. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הדיגיטלי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ בעריכת: דורית אולינק-שמש, אינה בלאו, ניצה גרי, אבנר כספי, יעל סידי, יורם עשת-אלקלעי,יורם קלמן, איל רובין)
Place of Publicationרעננה
Pages18 (2023), 3ע-12ע
Number of pages7
StatePublished - 2023

IHP publications

  • ihp
  • Academic achievement
  • COVID-19 (Disease)
  • COVID-19 Pandemic, 2020-
  • Computer-assisted instruction
  • Parent and child
  • Personality
  • School children
  • Self-efficacy
  • Technological literacy

Cite this