בדיקת תוקף לגרסה העברית של אבחון להערכת מעורבות בעיסוקים: Profiles of Occupational Engagement in People with Schizophrenia (POES)

הדס חדוה לוי, אריאל זילברשטיין, ילנה ליפסקיה-וליקובסקי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

סכיזופרניה הינה מחלה פסיכיאטרית המאופיינת על ידי מצבים פסיכוטיים וכוללת תסמינים רגשיים, מוטיבציוניים, קוגניטיביים ומוטוריים המשפיעים על מעורבות בעיסוקים. מעורבות בעיסוקים נקשרת למדדי בריאות ורווחה אישית, והיא מהווה מוקד בתהליך ההתערבות בריפוי בעיסוק. אבחון Profiles of Occupational Engagement in People with Schizophrenia (POES) מאפשר לבנות פרופיל מעורבות בעיסוקים ולהעריך איזון עיסוקי, בהתבסס על יומן שימוש-בזמן, בקרב אנשים עם סכיזופרניה. האבחון תורגם לעברית, אך טרם בוססו מדדים פסיכומטריים לגרסה זו. מטרה: ביסוס תוקף קריטריון ומבנה לגרסה העברית של אבחון POES, כדי לאפשר שימוש בו. נעשה מחקר חתך השוואתי ובו השתתפו 42 נבדקים ב-3 קבוצות: 1. אנשים עם סכיזופרניה, 2. עם הפרעת אישיות. 3. ללא אבחנה פסיכיאטרית, התואמים מבחינת גיל ומגדר לקבוצת המחקר הראשונה. נמצאו הבדלים ברמת המעורבות בעיסוקים על פי POES בין נבדקים עם וללא אבחנות פסיכיטאריות. בקרב קבוצת הנבדקים עם סכיזופרניה נמצאו קשרים חיוביים בין מדד ה-POES ובין מדדים של יכולת קוגניטיבית ושל יכולת תפקודית ומדד מגוון השתתפות. תוצאות המחקר הן עדות ראשונית לתוקף מבחין בין הקבוצות, תוקף קריטריון בו-זמני ותוקף מבנה מתכנס של גרסתו העברית של אבחון ה-POES. ממצאים אלו תומכים בשימוש בגרסתו העברית של הכלי כחלק מתהליך הערכה בריפוי בעיסוק בישראל בקרב אנשים עם סכיזופרניה והפרעות פסיכיאטריות נוספות.
Original languageHebrew
Pages (from-to)187H-208H
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume29
Issue number3
StatePublished - 2020

Cite this