אתגרים בחינוך בתחום שינוי האקלים מנקודת מבטם של אנשי חינוך וקובעי מדיניות העוסקים בהטמעת הנושא במערכת החינוך בישראל

נופר נאוגאוקר, אורית בן-צבי אסרף, דפנה גולדמן, אפרת עילם

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

קיימת הסכמה בין-לאומית רחבה לגבי חשיבות ההטמעה של חינוך בתחום שינוי האקלים ככלי לבניית חוסן חברתי ויכולת התמודדות עם אתגרי שינוי האקלים. המחקר הנוכחי הוא חלק ממחקר השוואתי בין שבע מדינות. המחקר נערך בישראל בשנת 2021 בטרם משרד החינוך החל בתהליכי הרפורמה בתוכניות הלימודים בתחום שינוי האקלים. מטרות המחקר הנוכחי היו לאפיין את תפיסת ההטמעה של חינוך בתחום שינוי האקלים בתוכניות הלימודים בקרב קובעי מדיניות, מכשירי מורים ומורים מובילים העוסקים בנושא, וכן לזהות הזדמנויות ואתגרים בהטמעת שינוי האקלים בתוכניות הלימודים. המחקר נערך בשיטה איכותית-פנומנוגרפית באמצעות ראיונות עומק מובנים למחצה עם 17 משתתפים. מניתוח הממצאים עלו שלוש תובנות מרכזיות: (א) המרואיינים בשלוש הקבוצות היו שותפים לתחושה שעל אף הדחיפות בהוראת שינוי האקלים, היקף ההטמעה הנוכחי אינו מספק. כלומר, המחקר מראה שישנה מוכנות תפיסתית מצד משרד החינוך ואנשי החינוך לעריכת הרפורמה; (ב) נמצא חוסר בהירות בנושאים: מהו שינוי אקלים כגוף ידע? מהו השיוך הדיסציפלינרי שלו? מהם תחומי התוכן? וכיצד יש לשלב את תוכני שינוי האקלים בתוכניות הלימודים? (ג) המשתתפים מכירים בחשיבות שיתופי הפעולה הבין-מגזריים המתקיימים בשטח ומודעים לאתגרים שהם מציבים. ממצאי המחקר עשויים לסייע לאנשי חינוך ולמפתחי מדיניות בחידוד שאלות בלתי פתורות בתוכניות הלימודים בתחום שינוי האקלים הדורשות עבודה נוספת וליבון. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Journalאקולוגיה וסביבה
Volume13
Issue number4
StatePublished - 2022

IHP publications

  • ihp
  • Climate -- Study and teaching
  • Education
  • Teachers -- Training of -- Curricula
  • איכות הסביבה -- חינוך
  • אקלים -- לימוד והוראה
  • חינוך
  • תוכניות לימודים -- הכשרת מורים

Cite this