אקסטריטוריאליות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר שלפניכם מציע התייחסות היסטורית ובין-תחומית למושג זה. חלקו הראשון של החיבור להצגת המונח בלשון, ולסקירת התפתחותן של תופעות אקסטריטוריאליות היסטוריות נבחרות על ציר הזמן. תכילתו להראות כי אפשר להתחקות אחר הסדרים שזוהו כאקסטריטוריאליים עוד לפני הופעתו של סדר יום טריטוריאלי, ואף למתוח חוטים מקשרים ביניהם ובין תופעות מאוחדות ברבה. אתרכז בעיקר בהצגת האופן שבו אקסטריטוריאליות נוסחה כמצב שחל על אנשים ומרחבים באמצעות כמה דוגמאות מפורטות, כפי שהופיעו בספרות הלקוחה מתחום המשפט, ההיסטוריה וחקר היחסים הבינלאומיים. בחלקו השני של המאמר ארחיב את גבולות הדיון ואספק הצצה אל המשמעויות התיאורטיות המגוונות של המונח באופן בין-תחומי, כפי שעלו בספרות מתחום הפילוסופיה, הסוציולוגיה והמחשבה המדינית, שעסקה בסוגיות אתיות המעצבות את התקופה הנוכחית, ודרך כך אציע הגדרה עשירה ומסועפת יותר. חלקו הראשון של החיבור יבחן את המונח אקסטריטוריאליות באמצעות קווי הדמיון שבין תופעות מרוחקות בזמן זו מזו, שמתוארות בספרות באמצעותו. חלקו השני יציע אפשרויות להבין את המונח דווקא על דרך ריבוי המשמעויות שיוחסו לו, בניסיון לנסח מסגרת מושגית שתשמש בסיס לתיקון חברתי על רקע בעיות השעה. בסיכומו של החיבור אציג בקצרה את המניע למחקר זה במילים ובתמונות, על רקע תצפית אל עבר אופק אקסטריטוריאלי למחקר עתידי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)3-24
Number of pages22
Journalמפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית
Volume17
StatePublished - 2022

IHP publications

  • ihp
  • Concepts
  • Exterritoriality
  • History
  • Territory, National
  • אקסטריטוריאליות
  • היסטוריה
  • המשגה
  • טריטוריה לאומית

Cite this