"אם הן חובה עלינו כמצוה": רשות וחובה ב"חובות הלבבות"

Translated title of the contribution: Duties and Supererogatory Acts in Bahya ibn paquda's Duties of the Hearts

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר דן ברשות ובחובה בספר "חובות הלבבות" ובמעמדן של 'חובות הלבבות'. זאת על ידי בחינת פשר המונח 'נואפל' על תרגומיו השונים לעברית ובירור היחס בינו לבין החובה הדתית במקורות יהודיים ומוסלמיים הקודמים לבחיי. ראשית, המחבר מציע כי כדי להבין את דחיית האופציה של חובות הלבבות כמעשי רשות יש לעיין בסוגיית מעשי הרשות בשני הקשרים שונים: עליית העיסוק במעשי רשות במסגרת ההלכתית היהודית הקודמת לרבנו בחיי, כאשר במוקד הדיון עומדים דבריהם של סעדיה גאון, שמואל בן חפני ושל מחברים קראים בני המאות העשירית והאחת-עשרה. המוקד השני הוא היחס האמביוולנטי למעשי רשות בעולמם של הוגים מוסלמים בעלי נטייה לפרישות, עם דגש מיוחד על דברי ההוגה המוסלמי חארת' אלמחאסבי. המשך המאמר דן בעמדתו של בחיי באשר למעמדן המחייב של מעשי הרשות ואת השתלבות עמדה זו בשיטתו הכוללת. סיום המאמר משווה בין תרגומים שונים של הספר "חובות הלבבות" תוך התמקדות בתרגומו של יהודה אבן תיבון, ובנוסף דן בחובות הלבבות כמצוות מעבר למידת חסידות.
Translated title of the contributionDuties and Supererogatory Acts in Bahya ibn paquda's Duties of the Hearts
Original languageHebrew
Pages (from-to)141-178
Number of pages38
Journalשנתון המשפט העברי
Volume31
StatePublished - 2022

IHP Publications

 • ihp
 • Arabic language -- Terms and phrases
 • Baḥya ben Joseph ibn Paḳuda -- active 11th century
 • Baḥya ben Joseph ibn Paḳuda -- active 11th century -- Hidāyah ilá farāʼiḍ al-qulūb
 • Commandments (Judaism)
 • Duty
 • Islam -- Relations -- Judaism
 • Islamic philosophy -- History
 • Jewish philosophy -- Middle Ages, 500-1500
 • Judaism -- Relations -- Islam
 • Karaite philosophy
 • Karaites
 • Literature -- Translations
 • Tibon, Yehudah ibn -- approximately 1120-approximately 1190
 • Translating and interpreting
 • אבן-תבון, יהודה
 • אל-מחאסבי, אלחארת' בן אסד -- 781-857
 • בחיי בן יוסף אבן פקודה
 • בחיי בן יוסף אבן פקודה -- חובות הלבבות
 • הידור מצווה
 • השוואת תרגומים (ספרות)
 • חובה
 • יהודים ומוסלמים
 • יפת בן עלי הלוי הקראי
 • לוי בן יפת הקראי
 • מינוח ערבי
 • מצוות (יהדות)
 • פילוסופיה יהודית של ימי הביניים
 • פילוסופיה מוסלמית -- היסטוריה
 • פילוסופיה קראית
 • קראים
 • שמואל בן חפני גאון
 • תרגום ומקור

Cite this