אי-השוויון בהכנסות בישראל: התפתחות ייחודית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

אי השוויון בהתחלקות ההכנסות נטו בישראל עלה במידה ניכרת מאז אמצע שנות ה-80 של המאה ה-20, וכן הצטרפה ישראל לקבוצת המדינות המפותחות המובילה בגודל הפערים. לעומת זאת אי השוויון בהכנסה הכלכלית , שנסק לשיא בשנת 2002, ירד מאז ירידה ניכרת , ובזכותה ישראל מדורגת היום מתחת לממוצע ב-OECD במדד זה. בעקבות התפתחויות אלה נתמודד במאמר זה עם כמה שאלות קרובות אבל נפרדות: מהן הסיבות לעלייה במידת אי השוויון בהכנסה נטו לאורך זמן? מדוע הפערים בהכנסה נטו בישראל גדולים יותר מברוב המדינות המפותחות? כיצד אפשר להסביר את השילוב הייחודי בין העלייה במידת אי-השוויון בהתחלקות ההכנסות נטו ובין הירידה באי השוויון בהכנסה הכלכלית? ומה עומד מאחורי הדירוג המחמיא של ישראל, יחסית למדינות המפותחות, מבחינת אי השוויון בהכנסה הכלכלית? מאמר זה מספק אפוא אינדיקציות הקושרות בין השילוב האמור ובין היקפה המוגבל של החלוקה מחדש של ההכנסות בישראל לעומת המדינות המפותחות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationאורות וצללים בכלכלת השוק (קובץ בעריכת אבי בן בסט, ראובן גרונאו ואסף זוסמן)
Place of Publicationתל אביב
Pages472-526
Number of pages55
StatePublished - 2020

IHP publications

  • ihp
  • Equality
  • Wage differentials

Cite this