איכות ההשכלה ושכר עתידי: השפעת איכות הבגרות במתמטיקה בפריפריה ובמרכז

דן בן דוד, איל קמחי

Research output: Book/ReportBook

Abstract

תקציר: "פער השכר החודשי בין שכירים שלמדו בבתי ספר תיכוניים במרכז הארץ לבין אלה שלמדו בפריפריה עומד על קרוב ל-%11 בממוצע, בקרב ילידי 1985-1978 שעבדו כשכירים בשנים 2016-2012. מחקר זה בוחן את הקשר בין פער השכר לבין פערים בהיקף ההשכלה ובאיכותה, תוך פיקוח על שורה ארוכה של מאפיינים נוספים המשפיעים על השכר. נמצא שהיקף בחינת הבגרות במתמטיקה משפיע על יכולת ההשתכרות הרבה יותר מאשר מקצועות בגרות אחרים. תלמידי המרכז נהנו מיתרון על תלמידי הפריפריה, הן בהיקף בחינת הבגרות במתמטיקה, הן בציון הבחינה, והן בתשואה על מאפיינים אלה בשוק העבודה. ככל שפונים ללימודים אקדמיים, וככל שלימודים אלה ברמה גבוהה יותר, פערי השכר שנוצרו בבית הספר התיכון בין תלמידי המרכז לתלמידי הפריפריה מצטמצמים במידה ניכרת. המסקנה היא שיש מקום לשדרג במידה ניכרת את בתי הספר בפריפריה – עם דגש מיוחד על איכות לימודי המתמטיקה – על מנת להעניק לתלמידיהם הזדמנות טובה יותר בשוק העבודה ואפשרות לצמצם את הפער בינם לבין תלמידי המרכז". ---
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Number of pages20
StatePublished - 2020

Publication series

Nameמחקרי שורש
Publisherשורש - מוסד למחקר כלכלי-חברתי

ULI publications

  • uli
  • Academic achievement -- Israel -- Regional disparities
  • Career development -- Israel
  • Education -- Israel -- Regional disparities
  • Labor supply -- Effect of education on -- Israel
  • Mathematics -- Study and teaching (Secondary)
  • Wages -- Effect of education on -- Israel

Cite this