"'איחוז' פילוסופי בספר הכוזרי לריה"ל" ("Philosophical 'Possession' in Judah Halevi's Kuzari")

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Original languageAmerican English
StatePublished - 2017

Cite this