אחריות הסתברותית לאחר פסק דין מלול

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר זה מציג המחבר את פסקי הדין פאתח ומלול, תוך הדגשת גדרי המחלוקת שבין השופטים בעניין מלול. לאחר הצגת כל אחד מפסקי הדין, הוא בוחן את מבחן ההטיה הנשנית שנקבע על ידי המשנה לנשיאה ריבלין. המחבר מציע להרחיב את ההגיון במבחן זה למקרים נוספים, והוא בוחן את השאלה האם רצוי להטיל אחריות הסתברותית גם כאשר הסתברות הקשר הסיבתי גבוהה מ-50% ולא רק כאשר היא פחותה מכך.
Original languageHebrew
Title of host publicationספר שלמה לוין
Editorsאשר גרוניס, אליעזר ריבלין, מיכאל גרייני
Pages375-394
Number of pages20
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Causation (Criminal law)
  • Compensation (Law)
  • Liability (Law)
  • Probabilities
  • אחריות בנזיקין
  • אחריות משפטית
  • הסתברות
  • סיבתיות (משפט)
  • פיצויים

Cite this