אופקי ההצטיינות הדתית של נשים בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

אדם דתי שהוא גם טיפוס הישגי שואף להגיע להישגים בתחום הדתי. משפט זה הנכון ביחס לנשים כמו גם ביחס לגברים, מתברר כבעייתי, שכן נשים דתיות המבקשות להגיע להישגים בתחום הדתי נתקלות בכל נתיבי ההצטיינות הדתית במחסומים הלכתיים וחברתיים שונים המוצבים בדרכן. בתקופת חז״ל בה אנו עוסקים, נשים ממשפחות כהונה לא היו שותפות בעבודת המקדש; נשים היו מודרות מלימוד תורה באופן כללי; הן לא היו יכולות להוביל את תפילת הציבור; בקריאת התורה הן השתתפו כשומעות פסיביות אך לא כקוראות לציבור; הן לא היו רשאיות להתמנות לבית הדין ולא להנהגת הקהילה הרשמית. כתוצאה מכך, עולמן הדתי היה נטול אופק של קידום. ניתן לקבוע כי בחברה דתית כפי שהייתה החברה היהודית בשלהי ימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד, לא היה לנשים אופק הישגי בתחום הדתי. ואולם, בצד הממסד הדתי הרשמי צמחו אופקים דתיים נוספים, ציבוריים ועממיים, שהעיסוק בהם לא היה חלק מהפעילות הממסדית. במאמר זה אנסה לבחון מה היה מקומן של הנשים באותם תחומים חוץ ממסדיים ועד כמה הן היו יכולות להצטיין ולהתקדם בהם. לבחינה זו איעזר בסולם הכולל ארבעה מדדי הצטיינות: נוכחות (לעומת ‘שקיפות'); מעורבות; שותפות; הובלה (הנהגה). אפתח בבחינת שלושה תחומים ממסדיים ואמשיך לתחומים ההולכים ומתרחקים מהמרכז הממסדי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationאשה ויהדותה (קובץ בעריכת טובה כהן)
Place of Publicationירושלים
Pages231-245
Number of pages15
StatePublished - 2013

IHP publications

  • ihp
  • Excellence
  • Hasidism
  • Hekhalot literature
  • Jews -- History -- 586 B.C.-70 A.D., Exilic and Second Temple period
  • Jews -- History -- Talmudic period, 10-425
  • Leadership
  • Nazarite (Judaism)
  • Women in Judaism

Cite this