אופני השימוש של אנשי חינוך במאגר משאבי למידה פתוחים (OER) של הספרייה הלאומית

Translated title of the contribution: Educators' Use of the Open Education Resource (OER) Repository of the National Library of Israel

קרן אטינגר, ענת כהן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

התפתחות מגמות היצירה עצמית של תוכן דיגיטלי ושיתופו בסביבות המקוונות הביאו ליצירת מאגרי משאבי למידה פתוחים (‏OER: Open Educational Resources‏). הספרייה הלאומית הצטרפה למגמה זו של הנגשת תוכן חינוכי ובסוף 2013 הוקם באתר הספרייה הלאומית, מאגר של משאבי למידה פתוחים. מטרת מחקר זה הינה לבחון את השימוש של מורים ואנשי חינוך בתוכן דיגיטלי, בפריטי המקור בכלל ובפריטי מקור ממאגר משאבי הלמידה הפתוחים של הספרייה הלאומית בפרט. מחקר זה עשוי לסייע בקידום הטמעת השימוש במשאבים אלה במערכת החינוך. ממצאי המחקר מצביעים על כך שקיים פער בין תפיסת החשיבות של שילוב הטכנולוגיה בהוראה לבין השימוש הקיים בשטח. המחקר מצביע, בדומה לספרות, שעומדים בפני המשתמשים חסמים טכנולוגיים ופדגוגיים המקשים על שילוב המשאבים בהוראה. עם זאת, באשר מחקר זה מראה על דרכי שימוש מגוונים ,OER לאופן השימוש במשאביה ומתקדמים במשאבים כגון יצירת משאבים חדשים באמצעות שילוב משאבים ממקורות שונים. אחת המסקנות ממחקר זה הוא שיש חשיבות רבה להכשרת מורים, העשויה להועיל למורים ולתלמידים ולהגביר את השימוש במשאבי למידה פתוחים ולשפר את האופן שבו משתמשים בתוכן הלימודי הפתוח בכלל ובספרייה הלאומית בפרט. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionEducators' Use of the Open Education Resource (OER) Repository of the National Library of Israel
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Pages10 (שבט תשע"ה, פברואר 2015), ע30-ע37
StatePublished - 2015

IHP Publications

 • ihp
 • Computer-assisted instruction
 • Databases
 • Electronic information resources
 • Internet searching
 • Teachers
 • ha-Sifriyah ha-leʼumit
 • הוראה ולמידה מתוקשבות
 • הספרייה הלאומית
 • מאגרי מידע
 • מורים
 • מידע ברשת האינטרנט

Cite this