• תמרורות

    סהר, מ. & שגב, א., 2017, תמרורות: פמיניזם ומרחב בישראל (קובץ בעריכת טולה עמיר). תל אביב, p. 17-28 12 p.

    University of Haifa

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter