תעשיית הרובוטיקה הישראלית ככלי לצמיחה כלכלית בתקופה הפוסט משברית

ארז כהן, צבי שילר

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מהפיכת ההיי-טק שהניעה את הכלכלה הישראלית בעשרים השנים האחרונות הגיעה למבוי סתום כדרכן של מהפכות טכנולוגיות מתבגרות, תהליך שהועצם על ידי המשבר הכלכלי העולמי של 2009. דעיכה של מהפכה טכנולוגית אחת לעיתים מובילה לצמיחתה של מהפכה טכנולוגית אחרת המנצלת את התשתיות שפותחו במהפכה הקודמת. תחום הרובוטיקה מתפתח בקצב מואץ בשנים האחרונות בעולם ונשען על הישגי מהפיכת ההיי-טק הקודמת שהתמקדה בתקשורת, תוכנה ואלקטרוניקה. מעקב אחר התפתחות תחום הרובוטיקה בארץ מצביע על תעשייה רווחית וחדשנית המתפתחת בקצב הדומה להתפתחותה של תעשיית היי-טק בשנות התשעים של המאה הקודמת. הפניית משאבים לעידוד תעשיית הרובוטיקה תוך ניצול התשתיות הקיימות צפוי להוביל לפיתוח תעשייה חדשנית שתנצל את היתרונות היחסיים של המשק הישראלי ביזמות וטכנולוגיה ותהווה בסיס לפיתוח תעשיית ייצוא מצליחה לעשרים השנים הבאות.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)231-258
عدد الصفحات28
دوريةמדינה וחברה
مستوى الصوت7
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2011

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا