תמורות: [שיר]

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)36
عدد الصفحات1
دوريةמשיב הרוח: כתב עת לשירה יהודית ישראלית
مستوى الصوتנ"א
حالة النشرنُشِر - 2015

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا