שמרנות או חדשנות? עיון מחודש בשירי הזמר המוקדמים של נעמי שמר

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המחברת בוחנת את יצירתה המוקדמת של נעמי שמר בהשוואה למסורת הזמר של תקופת היישוב ומצביעה על ההשפעה המרכזית שהייתה לבחירותיה הלשוניות על עיצובו מחדש של הזמר ועל התאמתו לתנאים החדשים שנוצרו עם המעבר מיישוב למדינה.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)271-289
عدد الصفحات19
دوريةבקורת ופרשנות; כתב-עת בין-תחומי לחקר ספרות ותרבות
مستوى الصوت44
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP Publications

  • !!ihp

RAMBI Publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا