שיעורים פרטניים בחשבון לתלמידים מתקשים: אמונות, מסוגלוּת עצמית ודרכי הוראה של מורים: [מחקר יישומי]

יעל שאול, אסתר לוינסון

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

בשנת התשס"ח (2008) הונהגה במשרד החינוך רפורמת "אופק חדש", ואיתה מושג חדש הנקרא 'שעות פרטניות'. לפי חוזר מנכ"ל לשנת 2014, השעות הפרטניות מאפשרות למידה הממוקדת בפרט, ומטרותיהן המרכזיות הן קידום ההישגים הלימודיים של התלמידים, ויצירת קשר מבוגר-תלמיד אשר מקדמים רווחה אישית וחברתית. השעות הפרטניות מיועדות לעבודה עם קבוצה המונה עד חמישה תלמידים, ותוכנן נקבע על ידי בית הספר על פי הנחיות משרד החינוך (ראמ"ה, 2012). השיעור הפרטני נועד לזמן אפשרויות למידה מגוונות העונות על צורכי התלמידים אשר זוהו במיפויים, וחלוקת השעות נעשית לפי צרכים אלו. אשר ללימודי מתמטיקה, מחקרים הראו שבקרב תלמידים עם קשיי למידה, ניתן לטפל ביעילות בחוסר הבנת מושגים בסיסיים בחשבון באמצעות התערבות לטווח קצר, זאת על ידי בחירה מוקפדת של תוכני הלימוד ודרכי הוראה אחרות (,Freesemann, Opitz Moser2017, HuBmann & Matull, Grob, Prediger .) לאחר שחלף פרק זמן מתחילת רפורמת אופק חדש, שבו התנסו המורים במתן שיעורים פרטניים במתמטיקה, נכון לבדוק מהו המצב בשטח. במחקר זה בחרנו להתמקד בהוראת שיעורים פרטניים בחשבון בבתי הספר היסודיים מנקודת מבטם של המורים. בחרנו להתמקד בחשבון משתי סיבות: האחת, על פי תוכנית הלימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי (משרד החינוך, 2006%), 75 מכלל שיעורי המתמטיקה מוקדשים לתחום המספרים והפעולות, והשנייה, על פי ניסיוננו, שיעורים פרטניים בבית הספר היסודי ניתנים בעיקר בחשבון. המטרה הראשונה של המחקר היא לבחון את האמונות הקשורות לשיעורים פרטניים של מורים למתמטיקה, אשר מלמדים בהוראה פרטנית תלמידים מתקשים בחשבון. המטרה השנייה של המחקר היא לבחון את המסוגלות העצמית של אותם המורים ללמד חשבון בשיעורים הפרטניים. המטרה השלישית של המחקר היא לבדוק, לפי הצהרות המורים, מה הן דרכי ההוראה שבהן משתמשים מורים למתמטיקה אשר מלמדים בהוראה פרטנית תלמידים מתקשים בחשבון. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)14-27
عدد الصفحات14
دوريةמספר חזק 2000
مستوى الصوت33
حالة النشرنُشِر - 2022

IHP Publications

 • !!ihp
 • Faith
 • Individualized instruction
 • Learning disabilities
 • Mathematics -- Study and teaching
 • School children
 • Self-efficacy
 • Slow learning children
 • Teacher-student relationships
 • Teachers
 • Teaching -- Methods
 • Values
 • אמונה
 • הוראה פרטנית
 • לקות למידה
 • מורים
 • מורים ותלמידים
 • מסוגלות עצמית
 • מתמטיקה -- לימוד והוראה
 • ערכים
 • שיטות הוראה
 • תלמידים
 • תלמידים אטיים

قم بذكر هذا