שדות הקרב האחרים: נחום גוטמן מעצב זיכרון מלחמה קנוני לילדים

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

נחום גוטמן, הצייר וסופר הילדים, שחווה בעצמו את מלחמת העולם הראשונה בתל אביב, תיאר אותה באחדים מספרי ההרפתקאות לילדים (החופש הגדול או תעלומת הארגזים ושביל קליפות התפוזים) שהתפרסמו תחילה כסיפורים בהמשכים בדבר לילדים, השבועון הפוליטי-האקטואלי של מפא"י. יעל דר בוחנת את המסרים החינוכיים והאידיאולוגיים שביקש גוטמן להנחיל לקוראיו הצעירים ואת התמורות שחלו במסרים אלה כדי להציג בפני הילדים את תכונותיו האמיתיות של האויב (תורכי, אנגלי או ערבי, בהתאם לאירועי הזמן שבו נכתב הסיפור), את אתוס הגבורה הלאומית ואת הלקחים הציוניים. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)110-121
عدد الصفحات12
دوريةזמנים: רבעון להיסטוריה
مستوى الصوت126
حالة النشرنُشِر - 2014

IHP Publications

 • !!ihp
 • Arabs in literature
 • Children's literature
 • World War, 1914-1918
 • גוטמן, נחום
 • גוטמן, נחום -- בין חולות וכחול שמים
 • גוטמן, נחום -- החפש הגדול או תעלומת הארגזים
 • גוטמן, נחום -- שביל קליפות התפוזים
 • מלחמת העולם הראשונה
 • ספרות ילדים ונוער
 • ערבים בספרות

قم بذكر هذا