קרימינולוגיה יהודית רוחנית

יצחק בן-יאיר, נתי רונאל

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

ملخص

המאמר טוען כי על אף שדתות ואסכולות רוחניות ניסו להסביר, למנוע ואף לפתור עבריינות על ידי הגדרת כללים רוחניים שאמורים להנחות את האדם בכל תחומי חייו, הידע העצום שנצבר בדתות ובמסורות הרוחניות נזנח בחברה החילונית המודרנית. לפיכך, הקרימינולוגיה המודרנית היא בעיקרה חילונית ומתעלמת מידע רוחני ומיכולתו הפוטנציאלית לתרום להתמודדות עם עבריינות, חרף יעילותן של התורה והתרגול הרוחניים בהשגת שיקום מחקרי זה וניתן להצביע על צמיחה של נושאים הקשורים לדתיות ולרוחניות. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةJewish Spiritual Criminology
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفדעיכת הרוח
العنوان الفرعي لمنشور المضيفספר יובל התשעים לכבוד שלמה גיורא שוהם
المحررونC. Bin Nun
مكان النشرתל אביב
الصفحات251-269
عدد الصفحات19
حالة النشرنُشِر - 2019

سلسلة المنشورات

الاسمהסדרה למדע ורוח
ناشرאבי אלקיים

IHP Publications

  • !!ihp

RAMBI Publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا