קידום בריאות הנפש בחברה הערבית בישראל

Anwar Khatib, David Roe, חנוך ירושלמי

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

הספר מיועד לכל אדם המתעניין בשינוי, בשיקום, בשילוב ובהחלמה של אנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית בחברה. תוכנו נועד למתמודדים, למשפחות, לחוקרים, לסטודנטים, לאנשי מקצוע, לאנשי חוק וממשל ולקהל הרחב. משנת 2007 שבה פירסמנו את ספרנו הראשון "שיקום והחלמה בבריאות הנפש - קריאה מנקודות מבט שונות - פרקטיקה, מדיניות ומחקר" קרו דברים רבים והם מעידים שחלומות יכולים להתגשם. אף שאנחנו עדיין בתוך תהליך השינוי, היום אנו יודעים שבשיח נכון בין האדם לחברה, אנשים עם מגבלה פסיכיאטרית יכולים להחלים ולהשתלב בחברה. אנחנו גאים להציע לכם ספר חדש עם מאמרים שעוסקים בתפיסות / אמונות, במחקר, בנסיון אישי והשימוש שנעשה בו. כן מתוארים בו מודלים חדשים והתנסות בעבודה היום-יומית. בספרנו הראשון היינו מקוריים וגאים להביא לפניכם בשער הראשון מאמרים מנסיון אישי של מתמודדים וחשבנו שבכך נשמיע את קולם ותהיה זו אמירה שמזמינה להקשיב לקולות האלה ולשים נושאים אלו כשווים בערכם לידע האקדמי והמקצועי שאנו אוספים כבר זה למעלה מעשרים שנים. הפעם ערבבנו בין המאמרים ובין הכותבים. ראינו שהמתמודדים הם בעלי הידע מתוך נסיון, החוקרים ואנשי המקצוע עובדים יחד ורצינו לתת ביטוי לכך בספר." --
العنوان المترجم للمساهمةPromoting Mental Health In Arab Society in Israel
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفנגד כל הסיכויים : משיקום ומהחלמה בבריאות הנפש לשילוב קהילתי
المحررونנעמי הדס לידור, מקס לכמן
مكان النشرקרית אונו
الصفحات441-461
عدد الصفحات21
حالة النشرنُشِر - 2018

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “קידום בריאות הנפש בחברה הערבית בישראל'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

قم بذكر هذا