פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי ברשויות מקומיות בישראל: רה-מוניצפליזציה או "התבגרות"?

ערן רזין, אסנת אלרון, אנה חזן, שונמית קרין (!!Editor)

نتاج البحث: كتاب / تقريركتاب

ملخص

"שותפויות מוניציפליות-פרטיות כוללות מימון, בנייה, תפעול ותחזוקת תשתיות ציבוריות באמצעות התקשרויות BOT/PFI, חברות משותפות לרשות מקומית ולמגזר הפרטי ומינוף השקעות בשיתוף המגזר הפרטי באמצעות קרקעות העירייה. המחקר הנוכחי מראה שהתקשרויות BOT איבדו פופולריות ברשויות המקומיות, אך לא בגלל תמורה אידאולוגית, אלא בגלל ריבית נמוכה מאוד שמבטלת את המניע המימוני. בולטת האכזבה מהתקשרויות BOT בשני תחומים שנתפשו כבעלי פוטנציאל מבטיח: מתקני טיהור שפכים ושירותים חברתיים. עם זאת, התקשרויות BOT נותרו בארגז הכלים של הרשויות המקומיות והמחקר מצביע על "התבגרות" התחום ומעבר מדומיננטיות המניע המימוני למניעים מקצועיים להתקשרויות. קיימת מחלוקת בסוגיית הקמתן של חברות בת משותפות לרשות מקומית ולחברה פרטית ונדרשת הערכה מחדש של המדיניות הרגולטורית, בכיוון שאינו מסתייג מראש מהתקשרויות כאלו, אך גם שאינו מנתב רשויות מקומיות לשיטת ה-BOT כאשר אין זו השיטה המועדפת עליהן"--מן המעטפת האחורית.
اللغة الأصليةالعبريّة
مكان النشرירושלים
عدد الصفحات60
حالة النشرنُشِر - 2018

سلسلة المنشورات

الاسمפרסום
ناشرמחקרי פלורסהיימר - המכון ללימודים עירוניים ואזוריים - האוניברסיטה העברית בירושלים
مستوى الصوتמס' 1/91

ULI Keywords

  • !!uli

قم بذكر هذا