פיתוח והטמעה של קורסי MOOCs כחלק מתוכנית הלימודים האקדמית באוניברסיטת תל אביב

טל סופר, ענת כהן, רפי נחמיאס

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

המחקר המוצג במאמר מתאר את היקף ועוצמת הפעילויות אשר התקיימו במהלך הוראת קורסי MOOC בארכיאולוגיה ובמדעי החיים באוניברסיטת תל-אביב. זאת מנקודת מבט מערכתית הבוחנת את הישימות של שמוש בסביבת למידה של קורסי MOOC ללמידה אקדמית.
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהכנס הארצי השנתי השנים עשר 2014 של מיט"ל (קובץ בעריכת יואב יאיר ואלי שמואלי)
الصفحات33-39
عدد الصفحات7
حالة النشرنُشِر - 2014

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا