"עדים במדים"

ניצה דוידוביץ, אמיר השכל, דן סואן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

משלחות צה"ל לפולין - חינוך לערכים או אינדוקטרינציה? ממצאי המחקר מעלים כי הערכים האוניברסאליים מתחזקים בקרב חברי המסע, בעוד הערכים הפרטיקולאריים כגון זהות יהודית-ציונית, גאווה לאומית וחשיבות הסמלים היהודיים - פוחתים בעקבותיו. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)28-31
عدد الصفحات4
دوريةמזכר
مستوى الصوت41
حالة النشرنُشِر - 2014

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا