סביבה ודיאטה בתל צפית/ גת: שחזור על סמך ממצא בוטני

S. Frumin, Ehud Weiss

نتاج البحث: نتاج بحثي من مؤتمرمحاضرةمراجعة النظراء

اللغة الأصليةالعبريّة
حالة النشرنُشِر - 2014
الحدثכנס האגודה הגאוגרפית ה-55 "בין תיאוריה ליישומיות" - Haifa, إسرائيل
المدة: ٢١ ديسمبر ٢٠١٤٢٣ ديسمبر ٢٠١٤

!!Conference

!!Conferenceכנס האגודה הגאוגרפית ה-55 "בין תיאוריה ליישומיות"
الدولة/الإقليمإسرائيل
المدينةHaifa
المدة٢١/١٢/١٤٢٣/١٢/١٤

قم بذكر هذا