סִנְגּוּר למען מיצוי זכויות חברתיות בעבודתן של עובדות סוציאליות

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

his paper examines the perceptions of social workers engaged in social rights advocacy with regard to their goals and practices. The study employed a qualitative methodology based on semi-structured interviews with 40 social workers engaged in taking-up rights as part of their daily work. The findings show that the participants linked their take-up practice to their social work logic and skills. The study identified three ways in which social workers make the link between take-up and psycho-social individual treatment: individual treatment as enabling take-up, take-up as enabling individual treatment, and take-up as individual treatment.
العنوان المترجم للمساهمةSocial right advocacy by social workers
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)111-137
عدد الصفحات27
دوريةביטחון סוציאלי
مستوى الصوت113
حالة النشرنُشِر - 2021

IHP Publications

  • !!ihp

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “סִנְגּוּר למען מיצוי זכויות חברתיות בעבודתן של עובדות סוציאליות'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

قم بذكر هذا