נשים ערביות בשוק העבודה בישראל: מאפיינים וצעדי מדיניות

ערן ישיב, ניצה קסיר

نتاج البحث: ورقة عمل / طبعة اوليةورقة للنقاش

ملخص

עבודה זו בוחנת את מאפייני ההשתתפות בכוח העבודה של הנשים הערביות בישראל. שיעור ההשתתפות של הנשים הערביות בישראל נמוך ביחס לרמות השוררות בקרב נשים יהודיות בישראל ונשים במדינות מערביות. בסדרת מבחנים אמפיריים, העושים שימוש בשונות בין נשים בנקודת זמן ובשונות על פני זמן, מאפיין המחקר את הגורמים החשובים בהסבר דפוסי ההשתתפות של נשים אלו. השכלה גבוהה ומצב משפחתי חשובים בהסבר ההשתתפות כמו גם עמדות מודרניות וידע מודרני. העבודה מציעה שורה של אמצעי מדיניות להעלאת שיעור ההשתתפות, ועורכת סימולציה של מספר תסריטי השתתפות עתידיים ותרומתם הפוטנציאלית לתוצר.
اللغة الأصليةالعبريّة
مكان النشرירושלים
عدد الصفحات58
حالة النشرنُشِر - 2012

سلسلة المنشورات

الاسمסדרת מאמרים לדיון
ناشرבנק ישראל - חטיבת המחקר
رقم2012.5

ULI Keywords

  • !!uli
  • Labor market -- Israel
  • Women, Palestinian Arab -- Employment -- Israel

قم بذكر هذا