מתקווה גדולה למציאות עגומה: התוצאות הכלכליות של האביב הערבי

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

מדוע פרצה "תרעומת הצעירים" במדינות ערב, ומדוע דווקא בסוף 2010 ובראשית 2011? האם תרעומת זו קשורה לתרעומת הצעירים הניכרת מאז פרוץ המשבר הכלכלי העולמי ב-2008 במדינות רבות בעולם, מפותחות ומתפתחות כאחד? אם כן, באיזה אופן? מטרתו של מאמר זה, בחלקו הראשון, לענות על שאלות אלו. בחלקו השני המאמר בוחן את התוצאות הכלכליות של האביב הערבי. בחלק השלישי תיבחן המדיניות הכלכלית שאימצו מדינות ערב שאינן משקי נפט מובהקים בתגובה למאורעות האביב הערבי. החלק האחרון דן בתנאי היסוד להצלחתן של מדינות אלו לחזור למסלול של צמיחה כלכלית, שהוא תנאי בסיסי להשבת היציבות הפוליטית. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהגל השלישי: מחאה ומהפכה במזרח התיכון (קובץ בעריכת אלי פודה ואון וינקלר)
مكان النشرירושלים
الصفحات272-295
عدد الصفحات24
حالة النشرنُشِر - 2017

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا