מעמדו ותפקידו של המורה בטיול - מבט מהעבר אל העתיד.

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

מן התוכן: סקירה חינוכית היסטורית המבקשת להתחקות אחר תפקידו של המורה בטיול הבית ספרי, תוך תיאור תהליכי השינוי שעבר תפקיד זה במידת המעורבות. הסקירה פותחת בהצגת מקרה המבחן של המורה המטייל בימי העלייה הראשונה. בהמשך, נידון הניסיון למסד את הטיול הבית ספרי בתקופת שנותיה הראשונות של מדינת ישראל, אז חוקק חוק לימוד חובה. מתואר תפקידו של המורה בטיולי בית הספר לאור הפרופיל החדש של המורה אשר כלל גם את המורים העולים החדשים. לאחר מכן מתואר המעבר מהדרכת הטיולים על ידי המורים להדרכה מקצועית בטיולים, דבר אשר הרחיק את המורים מליבת הטיולים. לסיום, מוצע מבט לעתיד המעלה המלצות שונות לשיפור מעורבותו של המורה בטיול בית הספר.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)47-60
عدد الصفحات14
دوريةהטיול ככלי חינוכי-ערכי
مستوى الصوت2
حالة النشرنُشِر - 2013

قم بذكر هذا