מחאה, פטרונות וסולידריות בין-עדתית - יהודי צפון אפריקה בעיתונות הלאדינו בראשית שנות החמישים

תמיר קרקסון, אביעד מורנו

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)30-33
عدد الصفحات4
دوريةעת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל
مستوى الصوت279
حالة النشرنُشِر - أكتوبر 2022

IHP Publications

 • !!ihp
 • Ashkenazim
 • Immigrant absorption -- Israel
 • Israel -- Ethnic relations
 • Jewish press
 • Jews, North African -- Israel
 • Jews, North American -- Eretz Israel
 • Jews, North American -- Israel
 • Ladino language
 • Mifleget poale Erez Yisrael (Political party)
 • Mizrahim
 • Tenuʻat ha-ḥerut (Israel)
 • אשכנזים
 • חירות (מפלגה פוליטית)
 • יהודי צפון-אפריקה בישראל ובארץ-ישראל
 • מפלגת פועלי ארץ ישראל
 • עדות המזרח
 • עיתונות יהודית
 • עלייה וקליטה -- יהודי צפון אפריקה
 • קיטוב עדתי
 • שפת לדינו

قم بذكر هذا