מוסד הגמ״ח בישראל ותהליך אסדרתו

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר עוסק במוסד רווחה קהילתי שקיים, ככל הנראה, רק בקהילה החרדית בישראל (להלן: גמ"ח). הגמ"ח מקנה הלוואות ללא ריבית הממומנות באמצעות פיקדונות ללא ריבית שהגמ"ח מקבל ממפקידים. לעיתים הגמ"ח מקבל גם תרומות לשם מימון הוצאותיו התפעוליות או לצורך מימון הלוואות ללא ריבית, אך ייחודו של המוסד שהמאמר עוסק בו הוא היותו מבוסס בעיקר על פיקדונות. תרומתו של הגמ"ח לרווחת חברי הקהילה החרדית בישראל משמעותית מאוד, והיא מהווה דוגמה חשובה ליתרונות כלכלה משתפת. חלקו הראשון של המאמר עוסק בתיאור הגמ"חים, אופן פעילותם וההיגיון הכלכלי שבבסיסם, וזאת על בסיס ראיונות עם מנהלי גמ"חים מתת־סוגים שונים. חלקו השני של המאמר עוסק בתיאור ובניתוח תהליך האסדרה שעבר, מוסד הגמ"ח החל בשנת 2015, והיה מעשה החקיקה האחרון של הכנסת. העשרים בטרם נקלעה המדינה לארבע מערכות בחירות רצופות. מטרתו שלחלק זה במאמר היא הסקת מסקנות ביחס לדרך שבה ראוי לעצב בחקיקה מדיניות חברתית־כלכלית המתמקדת בעיקר במגזר מסוים בחברה בישראל. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةThe institution of the Gmach Israel and its regulation
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)325-360
عدد الصفحات36
دوريةמשפט חברה ותרבות
مستوى الصوتה
حالة النشرنُشِر - 2022

IHP Publications

 • !!ihp
 • Charity
 • Charity -- Religious aspects -- Judaism
 • Delegated legislation
 • Economics -- Sociological aspects
 • Law and economics
 • Legislation
 • Loans
 • Ultra-Orthodox Jews
 • גמילות חסדים
 • הלוואות
 • חסידות בויאן
 • חקיקה
 • חרדים
 • כלכלה וחברה
 • כלכלה ומשפט
 • צדקה (יהדות)
 • רגולציה (מדיניות ציבורית)

RAMBI Publications

 • !!rambi
 • Charities -- Israel
 • Charity laws and legislation -- Israel
 • Ultra-Orthodox Jews -- Israel

قم بذكر هذا