מבול ביער הלבנון: שרידים מיתולוגיים מן הלבנט במגילות מדבר יהודה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מכל המסורות ושברי המסורות שנאספו במאמר אפשר להסיק כמה קווי התפתחות כלליים. מסורות שונות בלבנט אימצו את הרעיון היווני של השמדה באמצעות אש ושילבו אותו במערך המיתולוגי שכבר התקיים בהן, ואשר עסק בהצלה של ידע קדום מפני המבול. ההצלה נעשתה על ידי כתיבת הידע על לוחות או מצבות. המערך המיתולוגי הזה היה קשור לזיכרונות קדומים של אנשי הלבנט על ידע בבלי שנשמר בארצות המערב. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)189-203
عدد الصفحات15
دوريةמגילות
مستوى الصوتיד
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا