לקרוא את פני השטח: תיאוריה ללא ביקורת?

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

האם תיתכן תיאוריה ללא ביקורת? בשנים האחרונות שורה של מניפסטים ספרותיים קוראים לאמץ פרקטיקות או תובנות אתיות מחקריות חדשות, בין השאר תחת הכותרת "קריאת פני השטח" או "פוסט-קריטיק". פרקטיקות אלו גורסות כי במקום קריאה החותרת תחת הטקסט יש לתת את הדעת דווקא על מה שהטקסט אומר בגלוי. הן מדגישות את הקיים על פני הנעדר; את תיאור הדברים כהווייתם על פני פרשנותם; את הטקסט על פני הסאבטקסט. באמצעות קריאה בספרו של אסף ענברי הביתה (2009) - רומן שעושה שימוש מרתק, הן בצורה והן בתוכן, במתח שבין פני השטח לבין עומק - המחברת מפתחת את הביקורת שלה על מגמות אלו, כדי להצביע על האפשרויות הגלומות במחשבה. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةSurface Reading: Theory Without Criticism?
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)313-331
عدد الصفحات19
دوريةתיאוריה וביקורת
مستوى الصوت50
رقم الإصدار1
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP Publications

 • !!ihp
 • Collectivism
 • Criticism
 • Kibbutzim in literature
 • Literature -- Research
 • Meaning (Philosophy)
 • Reading
 • ביקורות ספרותיות
 • חקר הספרות
 • לטור, ברונו -- 1947-
 • משמעות (פילוסופיה)
 • ענברי, אסף -- הביתה
 • פורמליזם בספרות ובאמנויות
 • קולקטיביזם
 • קיבוץ בספרות
 • קריאה
 • תאוריה ביקורתית

قم بذكر هذا