לחשוב, להקשיב ולהסכים: לחוד וביחד - גישת דלפי: [מתוך מדור ייעוץ סטטיסטי]

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר עוסק בגישת דלפי. השיטה כוללת קבוצת עניין, הגדרת שאלה, פאנל של מומחים ומשוב מעגלי עד הסכמה.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)65-66
عدد الصفحات2
دوريةכתב-עת לפיזיותרפיה
مستوى الصوت21
رقم الإصدار1
حالة النشرنُشِر - 2019

IHP Publications

  • !!ihp
  • Delphi method
  • שיטת דלפי

قم بذكر هذا