"לחני ישמעאל באוהלי ישראל": על תבונת הלב במפגש בין צופיות ויהדות - שיחה עם אברהם אלקיים, מראיינים: ליבנת הולצמן ועידו שחר

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)297-309
عدد الصفحات13
دوريةהמזרח החדש
مستوى الصوتס"א
حالة النشرنُشِر - 2022

IHP Publications

  • !!ihp
  • Experience (Religion)
  • Judaism -- Relations -- Islam
  • Salafiyah
  • Sufism
  • אלקיים, אברהם -- 0000-0003-1337-3474
  • חוויה דתית
  • יהדות ואסלאם
  • סופיות (אסלאם)
  • סלפיה (תנועה)

قم بذكر هذا