לחיות עם השכול ולשקול את החיים: חוויות הורים ששכלו את ילדם בעת שירותו במערכת הביטחון

יונתן אלקינס, מרים שיף, אתי אהרוני, שרית פרנס-גולדברגר, עידית ויסלר-מאמו

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר מבקש להבין איך הורים ששכלו את ילדם בעת שירות ביטחוני חווים את השכול וכיצד הם תופסים את הליווי של העובדות והעובדים הסוציאליים של משרד הביטחון. המחקר מלמד כי ההורים מדווחים על תנועה מתמדת בין עימות עם כאב האובדן לבין הימנעות מכאב זה, שאינה משתנה עם הזמן. עם זאת, היכולת לתפקד במסלולים השונים של החיים, כגון עבודה ומשפחה, משתפרת עם הזמן. תרומתם של העובדות והעובדים הסוציאליים מתבטאת בהיותם נוכחים, תומכים ומלווים לאורך זמן.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)201-224
عدد الصفحات24
دوريةמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
مستوى الصوت54
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2019

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا