להביט בליברליזם אמריקני מזווית אחרת: החייאתה של אסכולת "הליברליזם התאגידי"

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

בניגוד לאירופה, שבה הליברליזם מזוהה בעיקר עם אידאולוגיית מרכז-ימין בשיח הפוליטי, בארצות הברית הוא מזוהה בעיקר עם המרכז-שמאל. למעשה המושג ליברליזם עבר כמה גלגולים בהיסטוריה האמריקנית, ובסוף המאה התשע־עשרה עצם הגדרת הליברליזם השתנתה לחלוטין. בעזרת סקירה היסטוריוגרפית של תולדות יחסי ההון-שלטון בארצות הברית למן המחצית השנייה של המאה התשע־עשרה ועד לניו דיל מדגים אלי קוק את המעבר מהליברליזם ה"קלאסי" ל"מודרני" בשפה הפוליטית האמריקנית. הדיון מתמקד באסכולות שונות בכתיבה ההיסטורית ומראה כי למרות חולשותיה של אסכולת הליברליזם התאגידי של היסטוריונים מ"השמאל החדש" של שנות השישים, נראה שגישה זו מצליחה להסביר לא מעט תופעות עומק בחברה האמריקנית שהנרטיב ההיסטורי הסטנדרטי מתקשה לתת עליהן את הדעת. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةReviving the Corporate Liberal Tradition in America
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)54-67
عدد الصفحات14
دوريةזמנים: רבעון להיסטוריה
مستوى الصوت146
حالة النشرنُشِر - 2022

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا