לגיטימיות המשטרה וסיוע לה בקרב בני נוער בסיכון: השוואה בין שיקולים נורמטיביים ובין שיקולים אינסטרומנטליים

אמין עזמה, אביטל מנטוביץ

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

ענייננו במחקר הנוכחי היה למלא את החלל הספרותי בתחום שיטור בני נוער בסיכון. בחנו שלוש סוגיות עיקריות מתחום השיטור: (א) את תפקידם היחסי של יעילות המשטרה ושל פחד מהתפיסות על ידי המשטרה לעומת הוגנות הליכי המשטרה בניבוי לגיטימיות המשטרה; (ב) את תפקידם היחסי של יעילות המשטרה ושל פחד מהתפיסות על ידי המשטרה לעומת הוגנות הליכי המשטרה בניבוי נכונות לדווח למשטרה; (ג) את תפקיד לגיטימיות המשטרה בתור גורם מרכזי בעידוד בני נוער בסיכון לדווח למשטרה. ממצאי המחקר הראו כי בקרב בני נוער בסיכון שיקולי יעילות המשטרה ניבאו חזק יותר את תפיסת המשטרה כלגיטימית לעומת הערכת הוגנות הליכי המשטרה, ואילו פחד מהתפיסות לא השפיע בכלל. עוד מצאנו כי פחד מהתפיסות על ידי המשטרה השפיע יותר בניבוי דיווח למשטרה לעומת לגיטימיות המשטרה, ואילו הערכת הוגנות הליכי המשטרה והערכת יעילות המשטרה לא השפיעו כלל. שלוש התרומות - התאורטית, האמפירית והיישומית - נדונות במאמר. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةLegitimacy of and cooperation with the police among adolescents at risk: a comparison between normative and instrumental considerations
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)237-263
عدد الصفحات27
دوريةמשפט חברה ותרבות
مستوى الصوتד
حالة النشرنُشِر - 2021

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا