לא נתן הגיו לרוח בשר: קריאה ופירוש חדשים בפרשת רוח הבשר בחיבור מוסר למבין

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר עוסק בחיבור חכמה הנקרא במחקר בשם 'מוסר למבין' או 'חכמת רז נהיה', אשר עותקיו שרדו למקוטעין בין מגילות מדבר יהודה. יונתן בן-דב דן בפרשה הניצבת בפתח החיבור ומביעה תפיסה אפוקליפטית. הוא מהדיר מחדש את הטקסט על יסוד תוובנות חומריות וגילויים טקסטואליים, ומציע פירוש מפורט לשלוש פסקאותיו, המזמנות את הקוראים לעיין ברזי פלאו של האל ובתוכניתו להגנת העולם כגילויה בבריאה בכלל ובהיסטוריה האנושית בפרט. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةStudy with the Fleshly Spirit: A Rereading of 4Q417I
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)15-50
عدد الصفحات36
دوريةמגילות
مستوى الصوتטז
حالة النشرنُشِر - 2023

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا