כלֵי סינון של הפרעת חרדה כללית (Generalized Anxiety Disorder): [מתוך מדור כלי מדידה והערכה]

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר עוסק בכלי סינון של הפרעת חרדה כללית. יש להדגיש שמטרתו של כלי הסינון של הפרעת חרדה כללית אינו אבחון של ההפרעה. מטרתו של כלי הסינון היא רק להצביע על מצב חרדה אפשרי העלול להשפיע על תוכנית הטיפול הפיזיותרפי וכן להצביע על הצורך בהפניה לגורם מקצועי מוסמך כדי לטפל בהפרעות החרדה.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)44-48
عدد الصفحات5
دوريةכתב-עת לפיזיותרפיה
مستوى الصوت25
رقم الإصدار1
حالة النشرنُشِر - 2023

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا