יהודים לטינו-אמריקאים או לטינו-אמריקאים יהודים? גישות חדשות למחקר על אתניות ולמושג התפוצה

רענן ריין, ג'פרי לסר

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

המאמר חותם את הדיון ההיסטורי בבחינת המשמעויות המחקריות המתודולוגיות הנובעות מתפיסת הזהות היהודית הממוקפת בתפוצה. מחברי המאמר מייחדים את מאמרם לתפוצה הלטינו אמריקנית ומציעים להבחין בין קהילות שונות של תפוצה זו באמצעות הדפוסים השונים של הזהות היהודית הממוקפת (ברצף שבין יהודים לטינו אמריקנים ובין לטינו אמריקנים יהודים). הבחנה זו מוצעת כבסיס לכיוון מחקרי המחייב לבחון כל תפוצה בהקשר של יחסיה הקונקרטיים עם הסביבה, וזאת כמשקל נגד לתפיסות מחקריות שרואות בכל הקהילות הלטינו אמריקניות מקשה אחת בהקשר של גורל יהודי אחיד של גלות וזרות כלפי הסביבה הלא יהודית.
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفמולדות בגולה (קובץ בעריכת עופר שיף)
مكان النشرשדה בוקר
الصفحات301-318
عدد الصفحات18
حالة النشرنُشِر - 2015

IHP Publications

 • !!ihp
 • Ethnic groups
 • Israel and the diaspora
 • Jewish diaspora
 • Jews -- Identity
 • Jews -- Latin America
 • זהות אתנית
 • זהות יהודית
 • יהודי אמריקה הלטינית
 • יהודי התפוצות
 • ישראל ויהדות התפוצות

RAMBI Publications

 • !!rambi
 • Jews -- Latin America -- History
 • Jews -- Latin America -- Identity

قم بذكر هذا