חקירת יכולת בהוצאה לפועל: מי חוקר, איך ולצורך מה?

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

המאמר שופך אור על ההליך של חקירת יכולת הנמצא בלב גביית החובות בהוצאה לפועל. הליך זה עבר בשנים האחרונות שינויים דרמטיים, אך על אף ההשלכות מרחיקות הלכת של שינויים אלה טרם נערך עד כה ניתוח מעמיק של חקירת היכולת ושל מטרותיה. המאמר ממלא חסר זה ומתווה את קווי המתאר הפרוצדורליים הראויים להליך, תוך התבוננות בשני מודלים נוספים של חקירת יכולת - זו המתבצעת במסגרת קביעת הזכאות להבטחת הכנסה בביטוח לאומי וזו המתבצעת בהליך של פשיטת רגל. בחינה זו מאפשרת לכותב להשיב על שאלות עקרוניות בדבר המאפיינים הרצויים של חקירת היכולת שטרם זכו לליבון מעמיק בהתחשב ביכולת המעשית - ולא האידילית - לבצע את ההליך של חקירת היכולת. הכרה באילוצים פרגמטיים כגון קיומו (או היעדרו) של ייצוג לחייבים, חוסר במשאבים והיקף תיקים ניכר - מחדדת את האופן שבו נקבע ההיקף של זכויות מהותיות, הלכה למעשה, בהתבסס על מסגרת פרוצדורלית הכפופה בתורה לתכתיבי המציאות. במובן זה, המאמר מסייע להמחיש כיצד תכתיבים אלה משפיעים על - ומכתיבים את - ההחלטות המתקבלות בהליך. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفפרוצדורות (קובץ בעריכת טליה פישר ואיסי רוזן-צבי)
مكان النشرתל אביב
الصفحات235-262
عدد الصفحات28
حالة النشرنُشِر - 2014

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا