חילופי משקלים בהתפתחות העברית החדשה: משקלי מקטלה ודומיהם בלשונם של בני הדורות הראשונים לדיבור העברי: משקלי מקטלה ודומיהם בלשונם של בני הדורות הראשונים לדיבור העברי

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר בוחן את ההגוונים השונים של משקל מקטלה ומשקלים קרובים לו תוך התמקדות בנוהגי הלשון של בני הדורות הראשונים לחידוש הדיבור העברי, שבהגייתם ניכר חוסר קביעות המשקל. בחלק מן השמות האלה התרחש תהליך של התייצבות ונפלטו מקצת מן החלופות שנהגו בתחילה בלשון הדיבור, ובחלק מן השמות חוסר הקביעות במשקל נמשך גם כיום.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)324-347
عدد الصفحات24
دوريةלשוננו: כתב-עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה
مستوى الصوت80
رقم الإصدارג
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP Publications

 • !!ihp
 • Hebrew language -- Morphology
 • Hebrew language -- Revival
 • Hebrew language -- Spoken Hebrew
 • Hebrew language -- Word formation
 • Hebrew language, Modern
 • Language and languages -- Variation
 • הגוון לשוני
 • מורפולוגיה עברית
 • משקלים (דקדוק)
 • שפה עברית -- תקופה מודרנית
 • שפה עברית מדוברת
 • תחיית הלשון העברית

RAMBI Publications

 • !!rambi

قم بذكر هذا